ne faites pas ça chez vous !

karaté kyokushinkai - paris bercy 2007